Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021

Geldend van 17-06-2021 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Montferland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021
Citeertitel Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR608988/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2021 01-01-2021 01-01-2024 Nieuwe regeling

18-05-2021

gmb-2021-190139

21int01500