Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor adviezen en cliëntenparticipatie die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, participatie en gezondheid van de inwoners, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen en groepen (Subsidieregeling 13: Adviesraad sociaal domein 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor adviezen en cliëntenparticipatie die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, participatie en gezondheid van de inwoners, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen en groepen (Subsidieregeling 13: Adviesraad sociaal domein 2022)
Citeertitel Subsidieregeling 13: Adviesraad sociaal domein Brunssum 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2021 nieuwe regeling

01-06-2021

gmb-2021-189898

1075688