Leggerboek bergingsgebieden

Geldend van 15-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Leggerboek bergingsgebieden
Citeertitel
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet
  2. artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2021 nieuwe regeling

08-06-2021

wsb-2021-7540

Onbekend.