Verordening bekostiging leerlingenvervoer Boxtel 2021

Geldend van 16-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boxtel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer Boxtel 2021
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de regeling "Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2015"

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2021 Nieuw besluit

08-06-2021

gmb-2021-187487

Onbekend