Ontheffingenbeleid voetgangersgebied

Geldend van 08-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Ontheffingenbeleid voetgangersgebied

De raad van de gemeente Oss

Gelet op titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T:

Vast te stellen het Ontheffingenbeleid voetgangersgebied zoals opgenomen in de externe bijlage

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2015.

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder ‘externe bijlage’.

Ondertekening

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier,

Drs. P.H.A. van den Akker

De voorzitter,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans