Regeling vervallen per 19-03-2024

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2021)

Geldend van 15-06-2021 t/m 18-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Medemblik
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2021)
Citeertitel Damoclesbeleid 2021
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Damoclesbeleid 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2021 19-03-2024 nieuwe regeling

18-05-2021

gmb-2021-184514

Z-21-148483/DOC-21-389660