Beleidsregel Gedenktekens in de openbare ruimte van de gemeente Oss

Geldend van 03-09-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Gedenktekens in de openbare ruimte van de gemeente Oss

Het college van burgemeester en wethouders van Oss

Gelet op titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T:

Vast te stellen de Beleidsregel Gedenktekens in de openbare ruimte van de gemeente Oss zoals opgenomen in de externe bijlage

Aldus besloten in zijn vergadering van 1 september 2020.

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder ‘externe bijlage’.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,

Drs. H. Mensink

De burgemeester,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans