Uitvoeringsregeling ambtshalve vermindering BsGW 2021

Geldend van 08-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregeling ambtshalve vermindering BsGW 2021
Citeertitel Uitvoeringsregeling ambtshalve vermindering BsGW 2021
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 231 van de Gemeentewet
  3. artikel 244 van de Gemeentewet
  4. artikel 123 van de Waterschapswet
  5. artikel 124 van de Waterschapswet
  6. artikel 134 van de Waterschapswet
  7. artikel 7.2 van de Waterwet
  8. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen BsGW van 31 december 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2021 nieuwe regeling

27-05-2021

bgr-2021-455

Onbekend.