Regeling vervallen per 21-07-2021

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent het gedrag en de integriteit van de raadsleden

Geldend van 09-06-2021 t/m 20-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Achtkarspelen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent het gedrag en de integriteit van de raadsleden
Citeertitel Gedragscode raad Achtkarspelen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Gedragscode voor bestuurders.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2021 21-07-2021 nieuwe regeling

22-04-2021

gmb-2021-178303

Onbekend.