Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant

Geldend van 19-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant
Citeertitel Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën en economie
Eigen onderwerp bijdrage, mobiliteit, economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/637121/CVDR637121_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2022 artikel 10, 11

10-05-2022

prb-2022-5786

C2296296/5064841
05-06-2021 19-05-2022 nieuwe regeling

25-05-2021

prb-2021-4287

C2281145/4890972