Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor instellingen en bedrijven (Subsidieregeling Start Dijk en Waard)

Geldend van 04-06-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor instellingen en bedrijven (Subsidieregeling Start Dijk en Waard)
Citeertitel Subsidieregeling Start Dijk en Waard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2022. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

20-04-2020

gmb-2021-171063

Onbekend.