Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard tot instelling van een Adviesraad voor participatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Regeling Adviesraad beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse Eilanden)

Geldend van 04-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nissewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard tot instelling van een Adviesraad voor participatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Regeling Adviesraad beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse Eilanden)
Citeertitel Regeling Adviesraad beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse Eilanden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nissewaard/633228/CVDR633228_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2021 nieuwe regeling

25-05-2021

gmb-2021-170080

21.B.00182