Besluit vaststelling straatnamen deelplannen 6, 7, 8 en 9 in De Keyser in Middenbeemster en intrekking straatnaam Limousineweg

Geldend van 05-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit vaststelling straatnamen deelplannen 6, 7, 8 en 9 in De Keyser in Middenbeemster en intrekking straatnaam Limousineweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

B E S L U I T E N:

  • 1.

    Intrekken van de op 7 juli 2020 vastgestelde straatnaam Limousineweg.

  • 2.

    Vast te stellen de volgende straatnamen en afbakening voor de deelplannen 6, 7, 8 en 9 in De Keyser te Middenbeemster:

    Limousinstraat, Kinderdijk, Holsteinstraat, Witrikstraat, Roodbontstraat en Melkveeweg.

foto

foto

foto

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 20 april 2021

Beemster,

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop

burgemeester

H.J.C. Welage

gemeentesecretaris