Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent het duurzaamheidsfonds van bestaande woningen met de ambitie om een energieneutraal en klimaat adaptief Waterland te realiseren (Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025)

Geldend van 09-07-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Waterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent het duurzaamheidsfonds van bestaande woningen met de ambitie om een energieneutraal en klimaat adaptief Waterland te realiseren (Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025)
Citeertitel Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147, derde lid, van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Waterland/CVDR648262.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juni 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2021 01-06-2021 bijlage 1

29-06-2021

gmb-2021-217999

Onbekend.
01-06-2021 09-07-2021 nieuwe regeling

06-04-2021

gmb-2021-164190

Onbekend.