Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Het Hogeland 2021

Geldend van 02-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Het Hogeland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Het Hogeland 2021
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs
  3. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2021 Gewijzigde regeling

12-05-2021

gmb-2021-161479

Onbekend.