Beleid aan huis gebonden activiteiten - actualisatie 2012

Geldend van 08-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleid aan huis gebonden activiteiten - actualisatie 2012
Citeertitel Beleid aan huis gebonden activiteiten - actualisatie 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-30325

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2015 01-01-2015 Harmonisatie regelgeving in verband met toevoeging Geffen aan Oss

02-01-2015

Oss Actueel 7 januari 2015

Onbekend.