Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning.

Geldend van 01-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning.
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2021 Nieuwe regeling

18-05-2021

gmb-2021-158318

Onbekend.