Beleidsregels terugvordering en verhaal uitkeringen Best 2021

Geldend van 22-05-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Best
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels terugvordering en verhaal uitkeringen Best 2021
Citeertitel Beleidsregels terugvordering en verhaal uitkeringen Best 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2021 01-05-2021 Nieuwe regeling

04-05-2021

gmb-2021-157796

Onbekend.