Besluit van de raad tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Oldebroek

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldebroek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Oldebroek
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In deze regeling zijn ook de wijzigingen uit Gemeenteblad 2023, 494707, artikel 10.5 lid 3 sub a, verwerkt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11 2:12, 2:15, 2:26, 2:27, 2:28, 2:48a, 2:50a, 2:60, 2:71, 3:7, 4:1, 4:3, 4:5, 4:5d, 4:6, 4:13, 4:17, 4:18, 4:19, 5:1 5:2, 5:5, 5:6, 5:8, 5:9, 5:11, 5:12, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:31a, 5:32, 5:33 en 5:34

14-12-2023

gmb-2023-551130

55205
22-02-2022 01-01-2024 Artt. 2:59a, 2:78, 4:5d, 2:24, 2:28a, 2:34a, 2:48, 3:7a, hfd 2 afd. 5

03-02-2022

gmb-2022-73922

1072731
21-05-2021 22-02-2022 Nieuwe regeling

22-04-2021

gmb-2021-156979

1032803