Beleidsregels Social Return On Investment (SROI)

Geldend van 21-05-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Bloemendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Social Return On Investment (SROI)
Citeertitel Beleidsregels Social Return On Investment (SROI) Bloemendaal
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-2021 01-09-2019 Nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2021-156292

2019006647