Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kommen en soortgelijke gebieden te verbieden

Geldend van 20-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kommen en soortgelijke gebieden te verbieden

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

gelet op het bepaalde in artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 (Apv);

overwegende dat:

het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, het voorkomen van parkeerexcessen en de verkeersveiligheid schadelijk is wanneer voertuigen met een hoogte van meer dan 2,4 meter en/of een lengte van meer dan 6 meter op wegen of gedeelten van wegen of openbare plaatsen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Berkelland, de 30 km zone nabij Rekken (plaatselijk bekend Van Ouwenaller Vereniging Rekken) en op de Industrieweg nabij Beltrum worden geparkeerd;

er regelmatig klachten van burgers worden ingediend bij ons of de politie over het parkeren van eerdergenoemde voertuigen;

het aanbeveling verdient het parkeren van eerdergenoemde voertuigen binnen de bebouwde kommen en soortgelijke gebieden te verbieden;

er enkele straten zijn die wel geschikt zijn voor het parkeren van grote voertuigen;

B E S L U I T:

dat het verboden is voertuigen met een hoogte van meer dan 2,4 meter en/of een lengte van meer dan 6 meter te parkeren op wegen of gedeelten van wegen binnen de bebouwde kom. Het betreft alle bebouwde komen van onze gemeente, de 30 km zone nabij Rekken (plaatselijk bekend Van Ouwenaller Vereniging Rekken) en op de Industrieweg nabij Beltrum worden geparkeerd;

 • 1)

  te bepalen dat het verbod in het eerste lid niet geldt voor:

  • a.

   de volgende wegen:

   Borculo: de Oude Needseweg, vanaf huisnummer 25 in oostelijke richting.

   Eibergen:  Soetersveldweg (oostzijde) en Steinkampsweg (zuidzijde)

   Neede: Koopmansweg en Energieweg

   Ruurlo: Nijverheidsstraat vanaf de Krashof tot huisnummer 7, Spoorstraat vanaf de Ventersteeg tot aan de Bleumkeskamp, Spoorstraat vanaf de Golsweg tot huisnummer 72.

  • b.

   voertuigen die worden gebruikt bij de uitvoering van openbare werken. En bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden, als ze in de onmiddellijke nabijheid van het werk worden geparkeerd;

  • c.

   grote voertuigen waarvoor standplaatsvergunning is verleend;

  • d.

   grote voertuigen van kermis- en circusexploitanten op de door de gemeente aangegeven plaatsen en tijden;

 • 2)

  het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2018 van 28 januari 2020 in te trekken;

 • 3)

  dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 11 mei 2021.

Ondertekening

Borculo, 11 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.