Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de beslistermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Vaals 2021 e.v.)

Geldend van 19-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de beslistermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Vaals 2021 e.v.)
Citeertitel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Vaals 2021 e.v.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2021 nieuwe regeling

08-02-2021

gmb-2021-152617

20.0009107