Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de veiligheid en de leefbaarheid op het water en het tegengaan van overlast veroorzaakt door watertoerisme (Handhavingsstrategie Openbaar Water Wijdemeren - 2021)

Geldend van 20-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de veiligheid en de leefbaarheid op het water en het tegengaan van overlast veroorzaakt door watertoerisme (Handhavingsstrategie Openbaar Water Wijdemeren - 2021)
Citeertitel Handhavingsstrategie Openbaar Water Wijdemeren 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Drank- en Horecawet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Wijdemeren/CVDR311519.html
  3. Gemeentewet
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijdemeren/612964/CVDR612964_2.html
  5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2021 nieuwe regeling

11-05-2021

gmb-2021-151955

Onbekend.