Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent jeugdorganisaties

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent jeugdorganisaties
Citeertitel Deelverordening jeugdorganisaties
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/CVDR606062/CVDR606062_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-150571

Z/21/006294