Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Moerdijk

Geldend van 11-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Moerdijk
Citeertitel AVOI gemeente Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet
  4. artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht
  5. artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet
  6. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2021 Nieuwe regeling

22-04-2021

gmb-2021-144034

Onbekend.