Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent subsidieverstrekking voor het Helmonds Preventieakkoord

Geldend van 08-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent subsidieverstrekking voor het Helmonds Preventieakkoord
Citeertitel Nadere regels subsidieverstrekking Helmonds Preventieakkoord gemeente Helmond 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-27158

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Helmond/642348/CVDR642348_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 maart 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2021 nieuwe regeling

20-04-2021

gmb-2021-143018

Onbekend.