Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris

Geldend van 15-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-04-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris
Citeertitel Aanwijzingsbesluit locosectretaris
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Aanwijzingsbesluit locosecretaris
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 106 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2021 15-04-2021 Aanwijzingsbesluit locosecretaris

13-04-2021

gmb-2021-139004

Onbekend.