Aanwijzingsbesluit locoburgemeester

Geldend van 04-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit locoburgemeester
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Locoburgemeester
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Aanwijzingsbesluit Locoburgemeester
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 77 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2021 04-03-2021 Nieuw aanwijzingsbesluit

20-04-2021

gmb-2021-138961

Onbekend.