Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de vaststelling en aanpassing van diverse subsidieplafonds behorende bij de Najaarsnota 2020 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020)

Geldend van 17-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de vaststelling en aanpassing van diverse subsidieplafonds behorende bij de Najaarsnota 2020 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020)
Citeertitel Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html
  2. artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2020 nieuwe regeling

14-10-2020

Provinciaal blad 2020, 7584

Onbekend.