Regeling vervallen per 01-10-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden waarbinnen de weggedeelten en terreinen uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders behoudens de weggedeelten en terreinen die zijn voorzien van een blauwe streep

Geldend van 01-06-2021 t/m 30-09-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden waarbinnen de weggedeelten en terreinen uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders behoudens de weggedeelten en terreinen die zijn voorzien van een blauwe streep

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2016;

Overwegende dat:

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening 2016 de bevoegdheid heeft gekregen weggedeelten en terreinen aan te wijzen die uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening 2016 de bevoegdheid heeft gekregen de tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is;

Besluit:

 • I.

  aan te wijzen als gebied waarbinnen de weggedeelten en terreinen uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders behoudens de weggedeelten en terreinen die zijn voorzien van een blauwe streep als bedoeld in RVV 1990 artikel 25:

  • a.

   Zandvoort Noord;

  • b.

   Zandvoort Zuid;

   zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart en straatnamenlijst;

 • II.

  deze aanwijzing in werking te laten treden met ingang van 1 juni 2021;

 • III.

  deze aanwijzing te beëindigen op 1 oktober 2021;

 • IV.

  gedurende deze periode de aanwijzing dagelijks (van maandag tot en met zondag) te laten gelden tussen 10.00 en 20.00 uur;

 • V.

  dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing bezwaar instellen. Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van ‘bezwaar’ in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

De inwerkingtreding van dit besluit kan niet worden uitgesteld door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan, in geval van onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Bijlage 1:

Kaart vergunninggebied Zandvoort Noord

afbeelding binnen de regeling

Kaart vergunninggebied Zandvoort Zuid

afbeelding binnen de regeling

Straatnamenlijst vergunninggebied Zandvoort Noord

A.J. van der Moolenstraat

Martinus Nijhoffstraat

Ampèrestraat

Max Planckstraat

Bilderdijkstraat

Musschenbroekstraat

Boerlagestraat

Newtonstraat

Burgemeester Beeckmanstraat

Nicolaas Beetslaan

Catharina van Rennesstraat

Noorderduinweg

Celsiusstraat

Oosterveld

Constantijn Huygensstraat

Pasteurstraat

Curiestraat

Petrus de Blockstraat

Da Costastraat

Pieter Paapstraat

Darwinhof

Potgieterstraat

De Genestetstraat

Professor Van der Waalsstraat

Dr. Jac.P. Thijsseweg

Professor Zeemanstraat

Einsteinstraat

Reinwardtstraat

Fahrenheitstraat

Ronald Ketellapperstraat

Flemingstraat

Salomon Bartelsstraat

Galileistate

Sara Roosstraat

Hasebroekstraat

's-Gravesandestraat

Heimansstraat

Staringstraat

Helmersstraat

Ten Kateplantsoen

Hertzstraat

Thomsonstraat

Hofdijkstraat

Tollensstraat

IJsbrand de Jongstraat

Treubstraat

J.P. Heijeplantsoen

Van Leeuwenhoekstraat

Jacob Catsstraat

van Lennepweg

Jan Koperstraat

Verzetsplein

Kamerlingh Onnesstraat

Voltastraat

Keesomstraat

Vondellaan

Kochstraat

Wattstraat

Kromboomsveld

Willem Gertenbachstraat

Linnaeusstraat

Willem Kloosstraat

Lorentzstraat

Witte Veld

Straatnamenlijst vergunninggebied Zandvoort Zuid

Burgemeester Nawijnlaan

Cornelis van der Werffstraat

De Schelp

Dr. C.A. Gerkestraat (vanaf huisnummer 99 (oneven))

Fazantenstraat

Frans Zwaanstraat (tot en met huisnummer 74)

Herman Heijermansweg

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan

Kennemerweg

Leeuwerikenstraat

Marisstraat

Marnix van Sint Aldegondestraat

Matthijs Molenaarstraat

Mussenpad

Nassauplein

Oosterparkstraat

Patrijzenstraat

Piet Leffertsstraat

Thorbeckestraat

Tolweg (met uitzondering van huisnummers 2 en 4)

Torenstraat

Vinkenstraat

Westerparkstraat

Willem Draijerstraat

Zandvoortselaan

Zuster Dina Brondersstraat