Regeling vervallen per 01-07-2022

Nadere regel subsidie extra kosten culturele activiteiten gemeente Utrecht

Geldend van 08-12-2021 t/m 30-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie extra kosten culturele activiteiten gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie extra kosten culturele activiteiten gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2021 01-07-2022 Verlenging en aanpassing van de nadere regel

30-11-2021

gmb-2021-442217

Onbekend.
30-04-2021 08-12-2021 Subsidieregeling voor culturele activiteiten

26-04-2021

gmb-2021-135181

Onbekend.