Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders voor brandveiligheid (Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland)

Geldend van 30-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders voor brandveiligheid (Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland)
Citeertitel Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
  4. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. artikel 92 van de Woningwet
  6. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijdemeren/346565/CVDR346565_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2021 01-01-2021 nieuwe regeling

20-04-2021

gmb-2021-131340

Z.63486/D.317566