Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Geldend van 06-05-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp TONK
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregels vervallen van rechtswege op 1 augustus 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2021 01-01-2021 nieuwe regeling

23-03-2021

gmb-2021-131272

243733