Regeling vervallen per 08-06-2022

Nadere regel Subsidie winkelgebied centrum Roden

Geldend van 26-04-2021 t/m 07-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordenveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel Subsidie winkelgebied centrum Roden
Citeertitel Nadere regel ‘Subsidie winkelgebied centrum Roden’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordenveld/CVDR97311/CVDR97311_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2021 08-06-2022 verhoging maximale subsidiebedragen, toevoeging herontwikkelingssubsidie

20-04-2021

gmb-2021-130667

Onbekend.