Overzicht beschermwaardige bomen in Enschede

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Overzicht beschermwaardige bomen in Enschede

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede,

Gelet op het bepaalde in artikel 6.14 van de Verordening kwaliteit leefomgeving,

besluit

vast te stellen de navolgende overzicht beschermde bomen:

Beschermwaardige bomen zijn bomen of boomgroepen die uniek zijn voor hun omgeving en beschermd worden. Op het “overzicht beschermwaardige bomen” (binnen de bebouwde kom) kunt u eenvoudig zelf zien waar ze staan en waarvoor u dus een kapvergunning moet aanvragen.

Het dynamische overzicht beschermwaardige bomen kunt u vinden via:

Beschermwaardige bomen (arcgis.com)

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2021.

Ondertekening

Vastgesteld door het College van Burgemeester en wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

De loco-secretaris, de burgemeester