Brancheringsbesluit warenmarkten

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Brancheringsbesluit warenmarkten

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op het bepaalde in artikel 7.11 van de Verordening kwaliteit leefomgeving

besluit:

vast te stellen het navolgende Brancheringsbesluit warenmarkten

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

de loco-secretaris, de burgemeester,