Regeling vervallen per 18-01-2023

Nadere regels terrassen bij horecabedrijven

Geldend van 01-05-2021 t/m 17-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels terrassen bij horecabedrijven
Citeertitel Nadere regels terrassen bij horecabedrijven
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp algemeen, financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Terrassenbeleid; horeca
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/654944/CVDR654944_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels voor terrassen bij horecabedrijven vastgesteld op 20 februari 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2021 18-01-2023 Nieuwe regeling

01-02-2021

gmb-2021-130494

Onbekend.