Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Opmeer houdende regels omtrent de uitvoering van diverse onderdelen van de Algemene Plaatselijke Verordening

Geldend van 27-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Opmeer houdende regels omtrent de uitvoering van diverse onderdelen van de Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester Opmeer;

BESLUITEN

vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer 2021

Voorwerpen op of aan de weg

Gebaseerd op artikel 2:10 lid 4 onder f. van de Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer 2019 (hierna: APV) worden de volgende categorieën van voorwerpen aangewezen waarop het verbod niet van toepassing is:

alle voorwerpen die geen reclame-uiting bevatten indien:

 • 1.

  het gebruik geen schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg;

 • 2.

  het gebruik voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • 3.

  het gebruik niet langer duur dan 72 uur; en

 • 4.

  het betreffende voorwerp tenminste een vrije doorgang van 2 meter op fietspaden en voetpaden en een vrije doorgang van 4 meter op de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer laat.

Evenement

Gebaseerd op artikel 2:24 lid 2 onder g. van de APV worden de volgende categorieën van vechtsportwedstrijden of –gala’s aangewezen als evenement:

 • 1.

  Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval wordt begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaanse Mixed Martial Arts) en cage fight (kooi gevecht).

 • 2.

  Kickboksen en Muay Tay (Thaiboksen) in al hun varianten.

Aanplakborden

Gebaseerd op artikel 2:42 lid 4 van de APV worden de volgende locaties aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen:

 • 1.

  Opmeer: bij de kruising van de Plantenlaan met de Breestraat;

 • 2.

  Hoogwoud: bij de kruising van de Oosterboekelweg met de Herenweg;

 • 3.

  Hoogwoud: op het recreatieterrein De Weijver, bij de skatebaan;

 • 4.

  Aartswoud: langs de Schoolstraat, bij de ingang van het parkeerterrein naast Schoolstraat 32;

 • 5.

  De Weere: langs de Vekenweg, voor het perceel Vekenweg 2.

Alcoholverbod

Gebaseerd op artikel 2:48 lid 1 van de APV worden de locaties aangewezen als gebied waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • 1.

  veldje naast de basisschool de Bonafatius aan de Schoolstraat te Spanbroek;

 • 2.

  veldje naast het kinderdagverblijf Berend Botje aan de Burgemeester Heijmansstraat te Hoogwoud;

 • 3.

  veldje naast de basisschool ’t Ruimteschip aan de Marsstraat te Opmeer;

 • 4.

  parkje aan de Glazen Wagen te Opmeer;

 • 5.

  het centrumgebied van Opmeer/Spanbroek (gelijk aan het bestemmingsplan centrumgebied Opmeer.

Loslopende honden

Gebaseerd op artikel 2:57 lid 2 van de APV worden de volgende locaties aangewezen waar de eigenaar of houder van een hond die hond niet aangelijnd kan laten verblijven of loslopen:

 • 1.

  de geluidswal langs A.C. de Graafweg in Opmeer en Spanbroek;

 • 2.

  parkje De Glazenwagen in Opmeer;

 • 3.

  sport- en recreatieterrein De Weijver:

  • Honden mogen het hele jaar loslopen op het grote grasveld op het recreatieterrein De Weijver, behalve in de periode van 1 april tot 1 oktober, tussen 12:00 en 16:00 uur, dan geldt er een aanlijnplicht. Deze aanlijnplicht geldt ook binnen een straal van 30 meter rondom de voetbalkooien en de skatebaan, daar geldt de aanlijnplicht het gehele jaar door.

  • Op het half verharde parkeerterrein ter hoogte van de Koningspade, tenzij deze is verhuurd ten behoeve van een activiteit;

 • 4.

  Bosplan Hoogwoud (deel met de paden en houtsnippers);

 • 5.

  Hogeweg: een deel van het wandelpad is losloopgebied (strook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en een strook is aangelijnd (strook gemeente).

Opruimplicht

Gebaseerd op artikel 2:58 lid 3 van de APV worden de volgende gebieden aangewezen als gebied waar geen opruimplicht geldt bij verontreiniging door honden of paarden:

 • 1.

  binnen de bebouwde kom: de bermen langs de A.C. de Graafweg, Herenweg in Hoogwoud, Hertog Willenweg, Koningspade, Middelweg, Oosterboekelweg, Opmeerderweg, Pade, Spanbroekerweg, Toevlucht en Vekenweg;

 • 2.

  buiten de bebouwde kom: de bermen langs de weg.

Bomenlijst

Gebaseerd op artikel 4:11 lid 1 van de APV wordt de bomenlijst, bijgevoegd als bijlage 1, vastgesteld.

Kampeerplaatsen

Gebaseerd op artikel 4:19 lid 1 van de APV wordt op het terrein bij de Haven in Spanbroek aan de Hertog Willemweg 3 kampeerplaatsen aangewezen waar maximaal 3 aaneengesloten dagen campers of daar aan gelijk te stellen zelfrijdende voertuigen mogen worden geplaatst ten behoeve van het recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein. Deze kampeerplaatsen worden met bebording aangewezen.

Parkeren kampeermiddelen en andere voertuigen

Gebaseerd op artikel 5:6 lid 1 onder a. van de APV wordt de bebouwde kom aangewezen als weg waar het verboden is om een recreatievoertuig langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.

Parkeren grote voertuigen

Gebaseerd op artikel 5:8 lid 1 en 2 van de APV wordt de bebouwde kom aangewezen als verboden plaats om te parkeren met uitzondering van industrieterrein ‘De Veken’ behalve het gedeelte van ‘De Veken’ bij huisnummer 200 tot 204.

Intrekking

Het Algemeen aanwijsbesluit APV Opmeer 2017, kenmerk 17.0012051, inwerking getreden op 23 november 2017 wordt met bekendmaking van dit besluit ingetrokken.

Ondertekening

Ieder voor zover bevoegd,

het college van burgemeester en wethouders,

M.A.S. Winder

de secretaris,

W.G. Groeneweg

waarnemend burgemeester,

Bijlage 1 Waardevolle bomenlijst (versie GV 13-1-2021)

Formuliernr

Adres

Plaats

Gem/Part

Soort

Waarde

Omschrijving

100

A.C. de Graafweg

Spanbroek

Gemeentelijk

Populus canadensis

84

Waardevolle houtopstand

89

Akkerwinde

Opmeer

Gemeentelijk

Acer saccharinum

69

Waardevolle houtopstand

45

Albrecht van Beierenstr

Hoogwoud

Gemeentelijk

Platanus x hispanica

85

Monumentale houtopstand

1

Braakweg 4

Aartswoud

Particulier

Fraxinus excelsior

89

Monumentale houtopstand

90

Breestraat 2

Opmeer

Particulier

Fraxinus excelsior 'Pendula'

72

Waardevolle houtopstand

46

Burg Heymansstraat

Hoogwoud

Gemeentelijk

Salix alba

68

Waardevolle houtopstand

47

Burg Hoogenboomlaan

Hoogwoud

Gemeentelijk

Tilia europaea

68

Waardevolle houtopstand

48

Burg Hoogenboomlaan

Hoogwoud

Gemeentelijk

Aesculus hippocastanum

92

Monumentale houtopstand

162

Burg Hoogenboomlaan

Hoogwoud

Gemeentelijk

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

64

Potentieel waardevolle houtopstand

49

Burg Hoogenboomlaan 13

Hoogwoud

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

88

Monumentale houtopstand

50

Burg Hoogenboomlaan 15

Hoogwoud

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

96

Monumentale houtopstand

51

Burg Hoogenboomlaan 33

Hoogwoud

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

112

Monumentale houtopstand

52

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Quercus robur

80

Waardevolle houtopstand

53

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Quercus robur

80

Waardevolle houtopstand

54

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Salix alba

69

Waardevolle houtopstand

55

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Populus canadensis

69

Waardevolle houtopstand

163

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Salix alba

61

Potentieel waardevolle houtopstand

47

Burg Hoogenboomlaan

Hoogwoud

Gemeentelijk

Tilia europaea

68

Waardevolle houtopstand

48

Burg Hoogenboomlaan

Hoogwoud

Gemeentelijk

Aesculus hippocastanum

92

Monumentale houtopstand

162

Burg Hoogenboomlaan

Hoogwoud

Gemeentelijk

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

64

Potentieel waardevolle houtopstand

49

Burg Hoogenboomlaan 13

Hoogwoud

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

88

Monumentale houtopstand

50

Burg Hoogenboomlaan 15

Hoogwoud

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

96

Monumentale houtopstand

51

Burg Hoogenboomlaan 33

Hoogwoud

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

112

Monumentale houtopstand

52

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Quercus robur

80

Waardevolle houtopstand

53

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Quercus robur

80

Waardevolle houtopstand

54

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Salix alba

69

Waardevolle houtopstand

55

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Populus canadensis

69

Waardevolle houtopstand

163

De Weijver

Hoogwoud

Gemeentelijk

Salix alba

61

Potentieel waardevolle houtopstand

157

De Weijver, Park

Hoogwoud

Gemeentelijk

Quercus robur

64

Waardevolle houtopstand

34

Driestedenweg 1

De Weere

Particulier

Taxus baccata

116

Monumentale houtopstand

35

Driestedenweg 1

De Weere

Particulier

Aesculus hippocastanum

96

Monumentale houtopstand

36

Driestedenweg 1

De Weere

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

104

Monumentale houtopstand

19

Driestedenweg 2

De Weere

Particulier

Tilia europaea

80

Waardevolle houtopstand

13

Driestedenweg 9

De Weere

Particulier

Tilia europaea

76

Waardevolle houtopstand

20

Driestedenweg 52

De Weere

Particulier

Tilia europaea

76

Waardevolle houtopstand

12

Driestedenweg 74

De Weere

Particulier

Tilia europaea

92

Monumentale houtopstand

21

Driestedenweg 76

De Weere

Particulier

Tilia europaea

76

Waardevolle houtopstand

160

Driestedenweg 91

De Weere

Particulier

Tilia europaea

60

Potentieel waardevolle houtopstand

22

Driestedenweg 94

De Weere

Particulier

Juglans regia

104

Monumentale houtopstand

24

Driestedenweg 94

De Weere

Particulier

Tilia europaea

92

Monumentale houtopstand

23

Driestedenweg 96

De Weere

Particulier

Tilia europaea

92

Monumentale houtopstand

14

Driestedenweg 116

De Weere

Particulier

Platanus x hispanica

104

Monumentale houtopstand

15

Driestedenweg 117

De Weere

Particulier

Tilia europaea

92

Monumentale houtopstand

16

Driestedenweg 122

De Weere

Particulier

Tilia europaea

84

Waardevolle houtopstand

17

Driestedenweg 137

De Weere

Particulier

Tilia europaea

76

Waardevolle houtopstand

18

Driestedenweg 137

De Weere

Particulier

Tilia europaea

84

Waardevolle houtopstand

44

Gouwe 5

Gouwe

Particulier

Pyrus communis Saint Rémy

72

Waardevolle houtopstand

38

Gouwe 28

Gouwe

Particulier

Tilia europaea

92

Monumentale houtopstand

39

Gouwe 30

Gouwe

Particulier

Taxus baccata

80

Waardevolle houtopstand

161

Gouwe 33

Gouwe

Particulier

Pyrus

64

Potentieel waardevolle houtopstand

40

Gouwe 38

Gouwe

Particulier

Aesculus hippocastanum

88

Monumentale houtopstand

41

Gouwe 42

Gouwe

Particulier

Tilia europaea

84

Waardevolle houtopstand

42

Gouwe 44

Gouwe

Particulier

Tilia europaea

68

Waardevolle houtopstand

43

Gouwe 47

Gouwe

Particulier

Juglans regia

72

Waardevolle houtopstand

56

Graaf Willemstraat

Hoogwoud

Gemeentelijk

Tilia europaea

72

Waardevolle houtopstand

101

Grote Zomerdijk 51

Spanbroek

Particulier

Ulmus x hollandica

72

Waardevolle houtopstand

170

Grote Zomerdijk 59

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

52

Potentieel waardevolle houtopstand

102

Grote Zomerdijk 61

Spanbroek

Particulier

Pyrus

76

Waardevolle houtopstand

103

Grote Zomerdijk 65

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

100

Monumentale houtopstand

62

Herenweg 2

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

88

Monumentale houtopstand

58

Herenweg 7

Hoogwoud

Particulier

Juglans regia

80

Waardevolle houtopstand

59

Herenweg 7

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

100

Monumentale houtopstand

60

Herenweg 7

Hoogwoud

Particulier

Fraxinus excelsior 'Pendula'

84

Waardevolle houtopstand

63

Herenweg 36

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

88

Monumentale houtopstand

164

Herenweg 37

Hoogwoud

Particulier

Juglans regia

64

Potentieel waardevolle houtopstand

64

Herenweg 40

Hoogwoud

Gemeentelijk

Acer platanoides 'Drummondii'

76

Waardevolle houtopstand

65

Herenweg 46

Hoogwoud

Particulier

Fagus sylvatica

92

Monumentale houtopstand

66

Herenweg 49

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

72

Waardevolle houtopstand

57

Herenweg 58

Hoogwoud

Gemeentelijk

Tilia europaea

76

Waardevolle houtopstand

67

Herenweg 68

Hoogwoud

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

84

Waardevolle houtopstand

68

Herenweg 68

Hoogwoud

Particulier

Acer pseudoplatanus

68

Waardevolle houtopstand

69

Herenweg 68

Hoogwoud

Particulier

Platanus x hispanica

68

Waardevolle houtopstand

165

Herenweg 68

Hoogwoud

Particulier

Taxus baccata

56

Potentieel waardevolle houtopstand

166

Herenweg 68

Hoogwoud

Particulier

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

56

Potentieel waardevolle houtopstand

70

Herenweg 69

Hoogwoud

Particulier

Pinus nigra

72

Waardevolle houtopstand

71

Herenweg 77

Hoogwoud

Particulier

Fraxinus excelsior 'Pendula'

92

Monumentale houtopstand

72

Herenweg 77

Hoogwoud

Particulier

Ginkgo biloba

88

Monumentale houtopstand

73

Herenweg 81

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

72

Waardevolle houtopstand

75

Herenweg 90

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

88

Monumentale houtopstand

76

Herenweg 98

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

96

Monumentale houtopstand

61

Herenweg 104

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

96

Monumentale houtopstand

171

Kaag 11 B

Spanbroek

Particulier

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

56

Potentieel waardevolle houtopstand

172

Kaag 17

Spanbroek

Particulier

Pyrus

52

Potentieel waardevolle houtopstand

107

Kaag 7

Spanbroek

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

72

Waardevolle houtopstand

156

Koetenburg

Aartswoud

Gemeentelijk

Tilia europaea

53

Waardevolle houtopstand

81

Koningspade 5

Hoogwoud

Particulier

Acer pseudoplatanus

80

Waardevolle houtopstand

82

Koningspade 5

Hoogwoud

Particulier

Aesculus carnea

76

Waardevolle houtopstand

77

Koningspade 16

Hoogwoud

Particulier

Fraxinus excelsior

93

Monumentale houtopstand

78

Koningspade 17

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

88

Monumentale houtopstand

167

Koningspade 23

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

60

Potentieel waardevolle houtopstand

79

Koningspade 26

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

80

Waardevolle houtopstand

80

Koningspade 31

Hoogwoud

Particulier

Ulmus x hollandica

81

Waardevolle houtopstand

91

Lage Hoek

Opmeer

Waterschap

Salix alba

81

Waardevolle houtopstand

92

Lage Hoek 1

Opmeer

Waterschap

Populus canadensis

97

Monumentale houtopstand

169

Lage Hoek 1

Opmeer

Particulier

Fraxinus excelsior

64

Potentieel waardevolle houtopstand

83

Langereis 18

Hoogwoud

Particulier

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

84

Waardevolle houtopstand

84

Langereis 19

Hoogwoud

Particulier

Salix alba

69

Waardevolle houtopstand

93

Langereis 6

Opmeer

Particulier

Fraxinus excelsior

68

Waardevolle houtopstand

85

Lindelaan

Hoogwoud

Gemeentelijk

Tilia europaea 'Euchlora'

68

Waardevolle houtopstand

168

L.H. van Catzstraat 9

Hoogwoud

Particulier

Metasequoia glyptostroboides

61

Potentieel waardevolle houtopstand

94

Marsstraat

Opmeer

Gemeentelijk

Acer saccharinum

88

Monumentale houtopstand

95

Marsstraat 2

Opmeer

Gemeentelijk

Platanus x hispanica

76

Waardevolle houtopstand

96

Middelweg 26

Opmeer

Gemeentelijk

Fagus sylvatica

72

Waardevolle houtopstand

97

Middelweg 26

Opmeer

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

92

Monumentale houtopstand

86

Molenstraat

Hoogwoud

Gemeentelijk

Fraxinus excelsior

80

Waardevolle houtopstand

25

Ooster Boekelweg 11

De Weere

Particulier

Acer pseudoplatanus

68

Waardevolle houtopstand

26

Ooster Boekelweg 19

De Weere

Particulier

Fraxinus excelsior

81

Waardevolle houtopstand

27

Ooster Boekelweg 23

De Weere

Particulier

Fraxinus excelsior

93

Monumentale houtopstand

28

Ooster Boekelweg 25

De Weere

Particulier

Acer pseudoplatanus

88

Monumentale houtopstand

29

Ooster Boekelweg 25A

De Weere

Particulier

Acer pseudoplatanus

88

Monumentale houtopstand

30

Ooster Boekelweg 60

De Weere

Particulier

Fraxinus excelsior

81

Waardevolle houtopstand

31

Ooster Boekelweg 64

De Weere

Particulier

Fagus sylvatica

104

Monumentale houtopstand

98

Paardenmarkt

Opmeer

Gemeentelijk

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

68

Waardevolle houtopstand

99

Pade 16

Opmeer

Particulier

Ulmus x hollandica

80

Waardevolle houtopstand

148

Pade 25

Opmeer

Particulier

Salix alba

65

Waardevolle houtopstand

87

Radboudstraat 1

Hoogwoud

Particulier

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

112

Monumentale houtopstand

2

Schoolstraat

Aartswoud

Gemeentelijk

Salix alba

81

Waardevolle houtopstand

3

Schoolstraat

Aartswoud

Gemeentelijk

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

108

Monumentale houtopstand

4

Schoolstraat 16 A

Aartswoud

Particulier

Fraxinus excelsior

80

Waardevolle houtopstand

5

Schoolstraat 16 A

Aartswoud

Particulier

Fagus sylvatica

88

Monumentale houtopstand

6

Schoolstraat 30

Aartswoud

Particulier

Fraxinus excelsior

72

Waardevolle houtopstand

158

Schoolstraat 31

Aartswoud

Particulier

Tilia europaea

57

Potentieel waardevolle houtopstand

7

Schoolstraat 33

Aartswoud

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

80

Waardevolle houtopstand

8

Schoolstraat 43

Aartswoud

Particulier

Fagus sylvatica

80

Waardevolle houtopstand

9

Schoolstraat 47

Aartswoud

Particulier

Taxus baccata

100

Monumentale houtopstand

159

Schoolstraat 57

Aartswoud

Particulier

Acer pseudoplatanus

57

Potentieel waardevolle houtopstand

108

Spanbroekerweg

Spanbroek

Gemeentelijk

Aesculus hippocastanum

92

Monumentale houtopstand

109

Spanbroekerweg 25

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

64

Potentieel waardevolle houtopstand

110

Spanbroekerweg 47

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

111

Spanbroekerweg 51

Spanbroek

Particulier

Aesculus hippocastanum

80

Waardevolle houtopstand

112

Spanbroekerweg 60

Spanbroek

Particulier

Acer pseudoplatanus

72

Waardevolle houtopstand

113

Spanbroekerweg 95

Spanbroek

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

112

Monumentale houtopstand

114

Spanbroekerweg 120

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

115

Spanbroekerweg 125

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

76

Waardevolle houtopstand

116

Spanbroekerweg 130

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

117

Spanbroekerweg 132

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

118

Spanbroekerweg 133

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

119

Spanbroekerweg 135

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

120

Spanbroekerweg 139

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

121

Spanbroekerweg 139a

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

122

Spanbroekerweg 140

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

123

Spanbroekerweg 147

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

124

Spanbroekerweg 150

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

125

Spanbroekerweg 152

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

126

Spanbroekerweg 153

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

127

Spanbroekerweg 155

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

128

Spanbroekerweg 160

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

129

Spanbroekerweg 162

Spanbroek

Particulier

Ulmus x hollandica

88

Monumentale houtopstand

130

Spanbroekerweg 163

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

131

Spanbroekerweg 167

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

132

Spanbroekerweg 168

Spanbroek

Particulier

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

56

Potentieel waardevolle houtopstand

133

Spanbroekerweg 169

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

134

Spanbroekerweg 171

Spanbroek

Particulier

Quercus robur

80

Waardevolle houtopstand

135

Spanbroekerweg 171

Spanbroek

Particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

112

Monumentale houtopstand

136

Spanbroekerweg 171

Spanbroek

Particulier

Pterocarya fraxinifolia

84

Waardevolle houtopstand

137

Spanbroekerweg 171

Spanbroek

Particulier

Aesculus hippocastanum

64

Potentieel waardevolle houtopstand

147

Spanbroekerweg, t.o.171

Spanbroek

Particulier

Ailanthus altissima

59

Potentieel waardevolle houtopstand

138

Spanbroekerweg 173

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

139

Spanbroekerweg 177

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

140

Spanbroekerweg 179

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

141

Spanbroekerweg 184

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

142

Spanbroekerweg 185

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

143

Spanbroekerweg 187

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

144

Spanbroekerweg 192

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

145

Spanbroekerweg 194

Spanbroek

Particulier

Tilia europaea

58

Potentieel waardevolle houtopstand

146

Spanbroekerweg 220A

Spanbroek

Particulier

Fraxinus excelsior

108

Monumentale houtopstand

173

Toevlucht 11

Spanbroek

Particulier

Fagus sylvatica 'Pendula'

62

Potentieel waardevolle houtopstand

174

Toevlucht 7

Spanbroek

Particulier

Betula pendula

64

Potentieel waardevolle houtopstand

32

Tropweere 8

De Weere

Particulier

Tilia europaea

92

Monumentale houtopstand

33

Tropweere 9

De Weere

Particulier

Fagus sylvatica

104

Monumentale houtopstand

149

Van Balen Blankenstr

Spanbroek

Gemeentelijk

Tilia europaea

68

Waardevolle houtopstand

37

Vekenweg 20

De Weere

Particulier

Populus nigra 'Italica'

88

Monumentale houtopstand

150

Veldstralaan

Spanbroek

Gemeentelijk

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

80

Waardevolle houtopstand

152

Wadway 22

Wadway

Particulier

Tilia europaea

80

Waardevolle houtopstand

176

Wadway 30

Wadway

Particulier

Populus canadensis

64

Potentieel waardevolle houtopstand

88

Wester Boekelweg 5

Hoogwoud

Particulier

Tilia europaea

84

Waardevolle houtopstand

175

Wijde Klaver

Spanbroek

Gemeentelijk

Salix alba

54

Potentieel waardevolle houtopstand

151

Wuiver

Spanbroek

Gemeentelijk

Ulmus x hollandica

76

Waardevolle houtopstand

105

Zaagmolenweg 14

Spanbroek

Particulier

Salix alba

69

Waardevolle houtopstand

177

Zandwerven 2a

Zandwerven

Particulier

Ulmus cultivar

61

Potentieel waardevolle houtopstand

153

Zandwerven 40

Zandwerven

Particulier

Fraxinus excelsior

72

Waardevolle houtopstand

154

Zandwerven 40

Zandwerven

Particulier

Tilia europaea

72

Waardevolle houtopstand

155

Zandwerven 45

Zandwerven

Particulier

Populus canadensis

85

Monumentale houtopstand

178

Zandwerven 50

Zandwerven

Particulier

Tilia europaea

64

Potentieel waardevolle

houtopstand

104

Zomerdijk, voor huisnr 22

Spanbroek

Waterschap

Ulmus x hollandica

100

Monumentale houtopstand

10

Zuiderzeestraat 18

Aartswoud

Particulier

Platanus x hispanica

108

Monumentale houtopstand

11

Zuiderzeestraat 5

Aartswoud

Particulier

Fagus sylvatica

88

Monumentale houtopstand