Regeling vervallen per 01-04-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de openbare orde (Algemene plaatselijke verordening 2021)

Geldend van 01-05-2021 t/m 31-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Berkelland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de openbare orde (Algemene plaatselijke verordening 2021)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
 21. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 22. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2021 01-04-2023 nieuwe regeling

13-04-2021

gmb-2021-129583

Onbekend.