Regeling vervallen per 16-08-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent de gegevensverstrekking basisregistratie personen (Verordening gegevensverstrekking BRP)

Geldend van 04-05-2021 t/m 15-08-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent de gegevensverstrekking basisregistratie personen (Verordening gegevensverstrekking BRP)
Citeertitel Verordening gegevensverstrekking BRP
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8 van de Aanpassingswet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  4. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Heerhugowaard (van 19 augustus 2014).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2021 16-08-2023 nieuwe regeling

23-03-2021

gmb-2021-129078

AVV20-034