Landelijk Convenant Vroegsignalering gemeente Heusden

Geldend van 24-04-2021 t/m heden

Intitulé

Landelijk Convenant Vroegsignalering gemeente Heusden

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 20 april 2021 besloten:

  • -

    in te stemmen met aansluiting bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering

  • -

    mandaat en machtiging te verlenen aan de manager Sociaal Domein om (ondermandaat, respectievelijk -machtiging te verlenen om) te beslissen over het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het Landelijk Convenant Vroegsignalering, alsmede tot het verrichten van feitelijke handelingen daartoe.

namens het college van Heusden,

de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans