Regeling vervallen per 01-07-2022

Beleidsregel Subsidie kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau gemeente Heusden

Geldend van 24-04-2021 t/m 30-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Subsidie kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau gemeente Heusden
Citeertitel Beleidsregel Subsidie kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau gemeente Heusden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2021 01-07-2022 nieuwe publicatie

20-04-2021

gmb-2021-127777

Onbekend.