Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds houdende regels omtrent het subsidieplafond voor delen van de thema’s natuur, Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector uit het uitvoeringsprogramma Waddenfonds (Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds 2021/01 (Stuw ‘21))

Geldend van 10-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddenfonds
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds houdende regels omtrent het subsidieplafond voor delen van de thema’s natuur, Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector uit het uitvoeringsprogramma Waddenfonds (Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds 2021/01 (Stuw ‘21))
Citeertitel Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds 2021/01 (Stuw ’21)
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waddenfonds/459091/CVDR459091_2.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR426292/CVDR426292_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2021 artikel 1.3, 1.4

02-07-2021

bgr-2021-604

Onbekend.
23-04-2021 10-07-2021 nieuwe regeling

26-03-2021

bgr-2021-360

Onbekend.