CENTRUMREGELING METEN EN MONITOREN AFVALWATERKETEN EN GRONDWATER VALLEI EN VELUWE GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling CENTRUMREGELING METEN EN MONITOREN AFVALWATERKETEN EN GRONDWATER VALLEI EN VELUWE GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2020-01-01

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 61, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

18-03-2021

gmb-2021-124732

D348034