Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Beleidsregels burgerlijke stand)

Geldend van 14-01-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Medemblik
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Beleidsregels burgerlijke stand)
Citeertitel Beleidsregels burgerlijke stand
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  2. artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  3. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
  4. artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand
  5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2011 nieuwe regeling

04-01-2011

De Medemblikker, 13 januari 2011

Onbekend.