Regeling vervallen per 02-05-2024

Beleidsregels openbare oplaadpalen gemeente Gooise Meren 2021

Geldend van 20-04-2021 t/m 01-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels openbare oplaadpalen gemeente Gooise Meren 2021
Citeertitel Beleidsregels openbare oplaadpalen gemeente Gooise Meren 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Verkeer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2021 02-05-2024 Actualisatie

30-03-2021

gmb-2021-122508

Onbekend.