Regeling vervallen per 08-03-2023

Besluit van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de orde van de Provinciale Staten (Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2021)

Geldend van 25-05-2022 t/m 07-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de orde van de Provinciale Staten (Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2021)
Citeertitel Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2021
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16 van de Provinciewet
  2. artikel 80 van de Provinciewet
  3. artikel 105 van de Provinciewet
  4. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2022 08-03-2023 toelichting

11-05-2022

prb-2022-6079

2022-002846
30-06-2021 25-05-2022 artikel 37

09-06-2021

prb-2021-5090

PS2021-342
20-04-2021 30-06-2021 nieuwe regeling

31-03-2021

prb-2021-2985

PS2020-473