Ondermandaatregeling team openbare ruimte

Geldend van 20-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2021

Intitulé

Ondermandaatregeling team openbare ruimte

Nijverdal, 9 april 2021 Nr. 2021-010704

De manager team Openbare ruimte;

gelet op de mandaatregeling burgemeester en wethouders 2021 van 23 maart 2021, nr. 2021-007735 en de mandaatregeling burgemeester 2021, nr. 2021-007736;

b e s l u i t :

I. ondermandaat te verlenen aan de hierna genoemde functionarissen (kolom I) tot het aangaan van de daarbij vermelde overeenkomsten (kolom II) en tot het daarbij vermelde bedrag (kolom III) met de bevoegdheid deze overeenkomsten te ondertekenen, een en ander onder de voorwaarden van de besluiten van 23 maart 2021, nr’s. 2021-007735 en 2021-007736;

functionaris

aard van de bevoegdheid

maximaal bedrag

Projectvoorbereider C

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de voorbereiding van projecten voor de inrichting van het openbaar gebied of het onderhoud daarvan

€ 10.000,--

Projectvoorbereider A

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten welke nodig zijn voor de voorbereiding van projecten op het gebied van afval en openbaar groen

€ 10.000,--

Projectcoördinator

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de voorbereiding van beleid en projecten op het gebied van de inrichting van het openbaar gebied of het onderhoud daarvan

€ 75.000,--

Beleidsmedewerker B en C

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de voorbereiding van beleid en projecten op het gebied van de inrichting van het openbaar gebied of het onderhoud daarvan

€ 75.000,--

Directievoerder

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten

€ 75.000,--

Administratief medewerker D

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten welke nodig zijn voor het beheer van de dienstgebouwen en de kantine

€ 1.000,--

Beleidsuitvoerend medewerker C

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering onderhouds- en beheerstaken van het team Openbare ruimte

€ 1.000,--

Opzichter C

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten en de inhuur van tijdelijk personeel, welke nodig zijn voor de uitvoering van onderhouds- en beheerstaken van het team Openbare ruimte

€ 75.000,--

Beleidsondersteunend medewerker

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van kleding en persoonlijke uitrusting

€ 10.000,--

Medewerker beheer en onderhoud E

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van gereedschappen en onderdelen voor de tractie, de garage en technische installaties

€ 2.500,--

Medewerker beheer en onderhoud D-1

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten welke nodig zijn voor de uitvoering van onderhouds- en beheerstaken van het team Openbare ruimte

€ 1.000,--

II. dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking, en werkt terug tot 1 april 2021.

III. dit besluit kan worden aangehaald als ondermandaatregeling team openbare ruimte.

Ondertekening

De manager voornoemd,