Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent de delegatie van de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan aan het college van burgemeester en wethouders

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent de delegatie van de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan aan het college van burgemeester en wethouders

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen waardoor het college van burgemeester en wethouders delen van het omgevingsplan mag wijzigen. Dit besluit is genomen op 18 februari 2021.

Het college van burgemeester en wethouders mag het omgevingsplan wijzigen

Dat mag alleen voor de gevallen die door de gemeenteraad zijn benoemd. De gemeenteraad heeft vier soorten van gevallen benoemd. Deze vier gevallen staan onder het kopje ‘besluit’.

Normaal mag alleen de gemeenteraad het omgevingsplan wijzigen

De gemeenteraad heeft nu besloten dat het college van burgemeester en wethouders dat soms ook mag. Dit noemen wij delegatie. In artikel 2.8 van de Omgevingswet staat dat de gemeenteraad dit besluit mag nemen.

Het besluit van de gemeenteraad gaat gelden onder de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat vanaf 2022 gelden. Vanaf dat moment heeft de gemeente een omgevingsplan. Daarin staan alle regels over de fysieke leefomgeving. Soms is het nodig dat die regels wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders kan in sommige gevallen daarover een besluit nemen. De wijziging kan daarom sneller gebeuren.

Het besluit van de gemeenteraad staat hieronder

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020,

gelet op artikel 2.8 van de Omgevingswet;

Besluit:

Het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders

voor de volgende gevallen:

 • -

  Wijzigingen van technische aard.

 • -

  Wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving.

 • -

  Wijzigingen in de toelichting van het omgevingsplan.

 • -

  Verwerken van een omgevingsvergunning nadat deze onherroepelijk in werking is getreden.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in

werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2021.