Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingswet Heerde 2021

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingswet Heerde 2021
Citeertitel Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingswet Heerde 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-23042 exb-2021-23043

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

12-04-2021

gmb-2021-120107

Onbekend.